Shodaqoh dapat menjadikan cara tercepat untuk memperoleh hajat baik kesembuhan dan bermacam-macam faedah, fadhilah dan anugerah dari Allah Subhanahu Wata’ala. Terlebih shodaqoh pada pagi hari sebelum matahari terbit yang dapat...