Malu Kepada Allah Suatu ketika, Rasulullah SAW mewanti-wanti agar umatnya mampu mengekspresikan rasa malu kepada Allah SWT dengan sebenarnya. استحيوا من الله حقَّ الحياء، قلنا: يا رسول الله، إنا لنستحيي...