Menshodaqohkan harta kepada jalan kebaikan untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wata’ala dan mendapat pahala dari Allah itu terdapat banyak dalil baik di dalam Al-Quran maupun hadis. Bershodaqoh memberi manfaat yang...