Senantiasa mengajarkan kebaikan dan memberi tauladan kepada anak adalah kewajiban sebagai orang tua, ajarkanlah do’a-do’a harian kepada anak-anak kita, agar mereka lebih mengenal kepada Tuhannya dan senantiasa berserah diri kepada...