Shodaqoh mempunyai pahala yang besar, Allah Subhanahu Wata’ala akan mengganti dari sesuatu yang di shodaqohkan dengan berkali-kali lipat. Harta yang kita shodaqohkan tidak akan habis, melainkan akan semakin bertambah. Selain...