“Syafa’ati tablughu ila Safuro “, ujar Habib Umar ibn Abdurrahman al-Attas, Shahibul Ratib al-Attas (penyusun ratib al-Attas) suatu hari. (‘syafaat’ku akan sampai ke Safuro). Murid-murid beliau cuma mencatat taushiah itu...